Mår

Her er alle fellene vi kan tilby for fangst av mår. Alle feller kan stå helt åpent hvis de står minimum to meter over høyeste bakkenivå. (Husk at snø kan gjøre at bakkenivået går opp). For alle feller som står på bakken skal de være inne i en kasse eller et rør foran så ikke hunder kan presse seg inn og gå i fella.

I Norge så skal alle lovelige "conibear" feller ha to fjærer. Vi anbefaler størrelse 120 også til mår, men sjekk at fjærene er stramme, gamle feller kan miste kraften slik at dyret ikke blir drept momentant, men blir liggende og pines. For sett som sitter i trærne eks. med en hare som åte anbefaler vi 160 da det er større åpning for måren og den i noen tilfeller er lettere å få til å gå inn i fellen. Vi fører mange forskjellige fabrikanter på "Conibear" feller, der de med høyest pris har den desidert beste kvaliteten og varer i flest år. I Norge skal alle lovelige feller av typen Conibear ha to fjærer, vi selger derfor ikke feller med en fjær.