Feller og Utstyr for Avliving

Husk og sette deg inn i alle regler for fellefangst før du begynner. Alle feller skal merkes med navn og adresse og eventuelt telefon nummer til den som bedriver fangsten. Alle feller som avliver viltet skal etterses minimum en gang i uken. Det er veldig viktig at fellene blir satt opp etter gjeldne regler slik at hunder og folk ikke vil bli skadet av uansvarlige fangstmenn. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/jakt-fangst/