Feller for Levende Fangst

Husk og sette deg inn i alle regler for fellefangst før du begynner. Alle feller skal merkes med navn, adresse og helst telefon nummer til den som bedriver fangsten. Alle feller som fanger dyr eller fugler levende bør etterses minimum to ganger pr. dag for å ungå at dyrene blir stresset. Det er også viktig at hvis du fanger et dyr som er fredet eller ikke var tilltenkt så må dette straks slippes fri. Alle andre dyr kan flyttes til ny lokasjon og slippes fri igjen eller avlives på stedet. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/jakt-fangst/