Dyrefeller stor

Her finner du de største levende feller vi har i sortimentet for dyr som rev, grevling, mårhund, bever, oter, katter, gaupe, jerv, ulv og hunder. Husk at levende feller skal etterses minimum to ganger i døgnet. Ved fangst kan dyret flyttes til en annen lokalitet og slippes fri. Hvis fangsten er innenfor lovelig jakttid på fanget eksemplar kan dyret avlives med gevær etter gjeldne regler. Husk også å sjekke hva slags dyr som det er lov å bruke levende feller på, hvis du skal drive fangst i Norge.