Katt

Kattefeller brukes til å fange inn villkatter eller egne katter som er blitt forvillet. Det er forbudt og fange katter som har andre eiere en seg selv. Skjer dette så skal katten straks settes fri. Levendefelle skal minimum etterses hver morgen og kveld. Det beste er om den i tillegg etterses midt på dagen. Er det en skadet katt som ikke lar seg fange så er disse fellene yppelig for å fange katten og gi den vetrinærbehandling. Er det for mange villkatter så fanges de inn for å sterilisere dem. Dyrebeskyttelsen kjøper feller av oss til dette formålet.  

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/jakt-fangst/